வியாழன், 3 ஜூன், 2010


ஈரைந்து மாதம்கருப்பையில் வாழ் முழுதும்உன் மனதில்...அறியா வயதில்தெரியாமல் செய்த பிழைவாலிப வயதில்தெரிந்து செய்த தவறுஇரண்டும் பொறுத்தாய்...பள்ளி செல்லும் வயதில்உனை வீட்டு நீங்கியதில்லை..இன்று உனை கண்டே ஆகியதுமாதங்கள் பல..உனை நினைக்க ஒரு தினம்தேவை இல்லை - மறந்தால்தானே நினைக்க !!!

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

குறிப்பு: இந்த வலைப்பதிவின் உறுப்பினர் மட்டுமே ஒரு கருத்துரையை வெளியிடக்கூடும்.