சனி, 5 ஜூன், 2010

வாழ்க்கை பயணம்

இரு வழிகள்தொடரும்சாலைஒன்றில்அழகாய்பூத்திருக்கும்அல்லிப் பூவைபோல்அவள்மற்றொன்றில்எனக்காகவானத்தைகூடதாங்கும்நண்பன்எந்தபாதையைதெரிவுசெய்யஅல்லிப் பூபூத்த போதுமட்டும் தான்ஆனால்அவனோஉயிர் நீத்தும்தாங்குவான்உள்ளங் கையில்எந்த பாதையைதெரிவுசெய்யஎன்வாழ்க்கைபயணத்தைதொடர ...

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

குறிப்பு: இந்த வலைப்பதிவின் உறுப்பினர் மட்டுமே ஒரு கருத்துரையை வெளியிடக்கூடும்.